Interrail 1999

Eg skreiv reisebrev på interrailen. Her kan du lesa dei! Bileta er klikkbare, og vert større og tydelegare dersom du klikkar på dei.

Her kan du lesa om interrailen som eg var på i 1993.