Tastaturoppsett / Keyboard layouts

Utvida norsk: an extended Norwegian keyboard layout, explained mainly in Norwegian, but with a summary in English
IPA keyboard: a phonetic keyboard layout
Dingbats: accesses the characters in the Dingbats Unicode block
Symbol: accesses the characters in the Symbol font


Utvida norsk tastaturoppsett

Last ned versjon 2.4.1 (28.8.2023, 639 kB)
Download version 2.4.1
Elŝutu version 2.4.1

Summary in English: This is an extended Norwegian keyboard layout, but it is not identical to Apple's "Norwegian Extended", which was introduced some nine months after the first version of this one. You'll need a physical ISO keyboard in order to make full use of "Utvida norsk".

Two versions of the keyboard layout are installed when you place "utvidanorsk.bundle" in the Keyboard Layouts folder. The two will show up as "Utvida norsk" and "Utvida norsk-" in the preference pane. The difference between them is where the characters « » < > ≤ ≥ are placed. In "Utvida norsk-" they are on the same keys and key combination as in the standard Norwegian keyboard layout from Apple, in "Utvida norsk" the characters « and » are more easily accessible.

Resumeto en Esperanto: Jen vastigita norvega klavaranĝo por tajpi multajn lingvojn. Ne konfuzu ĝin kun tiu de Apple. Klaku la ligilon supre por elŝuti. Klarigeto en Esperanto troviĝas en la elŝutota dosiero.

«Utvida norsk» er eit norsk tastaturoppsett for macOS som gjev tilgang til mange fleire teikn enn det ein finn i standardoppsettet. Mellom anna får ein tilgang til teikn som ā ĉ č ð đ ģ þ ű ẓ ǫ ½ ⇧ ⌥ direkte frå tastaturet. «Utvida norsk» er ikkje det same som Apples «Norsk utvidet». Sistnemnde kom ni månader etter den fyrste versjonen av «Utvida norsk». Du vil trenge eit fysisk ISO-tastatur for å gjere deg full nytte av «Utvida norsk». Har du eit norsk Mac-tastatur med Æ, Ø og Å på tastane, er det nettopp eit ISO-tastatur du har.

Oppsettet finst i to versjonar, begge vert installerte når du legg «utvidanorsk.bundle» på plassen sin. Dei to versjonane som vil dukke opp i menyen for val av tastaturoppsett, heiter «Utvida norsk» og «Utvida norsk-». Bakgrunnen er at eg bruker teikna « og » oftare enn eg bruker < og >, og då vil eg gjerne ha « og » på ein lett tilgjengeleg stad utan å måtte skru på «smarte» hermeteikn. Skilnaden mellom dei to tastaturoppsetta er at i «Utvida norsk-» ligg « » < > ≤ ≥ på dei vanlege plassane sine; i «Utvida norsk» ligg « og » på den tasten som på det fysiske norske tastaturet har teikna < og >, med ei tilhøyrande forskuving av resten av desse teikna.

Endringar i versjon 2.4.1 (28.8.2023)

Endringar i versjon 2.4 (2.8.2023)
Nokre av teikna kan vere vanskelege å lese her, avhengig av fontstøtte. Sjå les meg-fila for ei tryggare attgjeving.


IPA keyboard layout

Download version 2.3.1 (28 August 2023, 1.1 MB)

Version 2.3.1 (28 August 2023):

Version 2.3 (2 August 2023):
(Some of the symbols may be difficult to read here, depending on the font. The “read me” file is better.)

Drop ‘ipa_keyboard.bundle’ into your ‘~/Library/Keyboard Layouts’ folder. Then log out, log in again, and find ‘ipa’ in System Preferences (System Settings) as described here.


Dingbats keyboard layout

Download version 1.0.1 (July 27 2004, 67 kB)
(This keyboard layout needs an update.)

An ISO keyboard is required to make full use of the layout. You have an ISO keyboard if there is a key between the left shift key and the Z (on a qwerty keyboard).

In Unicode-savvy applications for Mac OS X the characters of the Dingbats block are accessed not by simply changing to the Dingbats font, but by changing the keyboard layout or selecting the characters from the Character Pallette. This keyboard layout accesses the characters in the Dingbats Unicode block (and a few more, in order to cover all the characters of the Zapf Dingbats font, version 4.1d1e2, as distributed with Mac OS X 10.3).


Symbol keyboard layout

Download version 1.0 (May 25 2004, 66 kB)
(This keyboard layout needs an update.)

In Unicode-savvy applications for Mac OS X the characters of the Symbol font are accessed not by simply changing the font, but by changing the keyboard layout or selecting the characters from the Character Pallette. The Greek keyboard layout gives us the Greek letters, but not the arrows, mathematical operators etc. The Symbol keyboard layout does.