Jardar Eggesbø Abrahamsen

Det meste her var håplaust utdatert, og har derfor vorte fjerna.
Sjå bloggen for meir aktuelle ting.